การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก

มาตรฐาน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น

พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศศรีลังกา ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ โดยพระมหินทเถระพร้อมกับภิกษุอีก ๔ รูป ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งไปเผยแพร่ พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เป็นพระสหายที่ไม่เคยเห็นหน้าซึ่งกันและกัน
แต่ทั้งสองพระองค์ก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน และเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็ทรงต้อนรับและสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงในศรีลังกาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

โดยที่ศรีลังกามีภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ประกอบด้วยประชาชน ๒ เผ่าใหญ่ ๆ ได้แก่ เผ่าสิงหลกับเผ่าทมิฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา mediacenter.mcu.ac.th

 

เมื่อนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆแล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความเชื่อของคน  ลงในช่องใส่ความเห็นด้วยครับ

Advertisements

35 responses »

 1. วิถีชีวิต-ทำงานขยันขันแข็ง
  ความเชื่อ-นับถือศาสนาพุทธแล้วได้ขึ้นสวรรค์
  วัฒนธรรม-ทำบุญตักบาตร >//<

 2. สรุปความของประเทศ
  ทำให้วิถีชีวิต ดีขึ้นมีระเบียบ วินัยมากขึ้น เเละสอนให้คนเป็นดี อยู่ในศีลธรรม

 3. ศาสนาพุทธส่งผลต่อประเทศไทยและตัวเราคือ ศาสนาพุทธทำให้ประชาชนในประเทศไทยมีความสงบร่มเย็น มีสมาธิเพื่อที่จะทำการต่างๆให้รอดพ้นไปด้วยดี และชาวไทยเอาศาสนาพุทธมาปฏิบัติในครอบครัวสถานปฏิบัติธรรมและสถานที่ราชการต่างๆ

 4. ทำให้ชีวิตเราอยู่ในระเบียบวินัยของสังคม ทำให้เราเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อและทำให้เราเป็นคนดีของสังคมด้วย

 5. ศาสนาพุทธส่งผลต่อประเทศไทยและตัวเราคือเราสามารถนำมาปฏิบัติได้ทำให้มีจิตใจแจ่มใสทำให้มีความรับผิดชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 6. ได้มีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ที่ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นและทำให้ตัวเรามีระเบียบวินัยและมีการเตือนสติตัวเองได้

 7. ศาสนาพุทธที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยทำให้เราได้รู้เรื่อง วัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของพวกเรา และยังทำให้เรามีการนั้งสมาธิ

 8. ศาสนาพุทธส่งผลให้ตัวเราเป็นคนดีและดำรงชีวิตในสังคมได้ดีขึ้นเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นทำให้จิตใจของเราแจ่มใสมีความสุขกับชีวิตที่เราอยู่

 9. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่สอนให้เราเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสอนหลักธรรมพระพุทธศาสนา

 10. วิถีชีวิต-ทำไร่ ทำนา ทำสวน
  วัฒนธรรม-ทำบุญทุกวันพระ
  ความเชื่อ-นับถือศาสนานี้แล้วไม่ตกนรก

 11. พระพุทธศาสนามีประโยชน์กับตัวเราและทุกคนเช่นทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิและทำให้เราเป็นคนดีได้เช่นการไปฟังเทศน์

 12. ทำให้เราปฎิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขโดยไม่เบียดเบียนใครและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

 13. ทำเรารู้มีการวามีการดำรงชีวิตที่ดีและมีการเรียบง่ายและมีการเจริญขึ้นไป

 14. วิถีชีวิต มีความเป็นอยู่โดยพึ่งพระศาสนาเป็นฝึดเหี่นยว
  เป็นออกและหาวิทยาศาสยมหากฏราชวิทยาลัย

 15. ทำให้เรามีการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และทำให้การดำรงชีวิตเรียบง่ายขึ้น

 16. ศาสนาพุธทที่เข้ามาในประเทศไทยทำให้ชีวิตของเราสดใสขึ้น มีคุณธรรม ถือศีลไม่ทำบาปและเป็นคนดีของสังคมไม่ต้องล้อเรียนแบบศาสนาอื่นๆ

 17. พระพุทธศาสตร์แสดงให้เห็นว่า ประเทศชาติมาถือศิลกินแจและทำให้ทุกคนมีใจสงบ แล้วรู้ตัวสบาย
  ใจเย็น

 18. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 19. ศาสนาพุทธส่งผลให้ตัวเราเป็นคนดีให้มีจิตใจที่ดีให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ดีทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นทำให้จิตใจเเจ่มใส อารมณ์ดี ร่าเริง มีความสุขกับชีวิต

 20. วิถีชีวิต-ทำงานขยันขันแข็ง
  ความเชื่อ-นับถือศาสนาพุทธแล้วได้ขึ้นสวรรค์
  วัฒนธรรม-ทำบุญตักบาตร >//< ("!

 21. ได้รู้จักวัฒธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทรศาสนาได้เรียนรู้พระพุทรศาสนาและศึกษาหาความรู้ได้อยู้ในระเบียบวินัยและได้รู้จักหลักธรรมของพระพุทรศาสนา

 22. การเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยทำให้เราใด้ศึกษาเกื่ยวกับพระพุทธศาสนา

 23. ทำให้มีการดำเนินชีวิตต่อพระพุทธศาสนา และการประติบัติธรรมต่อตัวเองและผู้อื่น

 24. วิถีชีวิต-ทำไร่ ทำนา ทำสวน
  วัฒนธรรม-ทำบุญทุกวันพระ
  ความเชื่อ-นับถือศาสนานี้แล้วไม่ตกนรก

 25. เป็นที่พึ่งทางจิตใจ โดยมีศาสนาพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีการดำรงชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมหลากหลาย โดยเชื่อว่าจะทำให้จิตใจผ่องใสมากขึ้น

 26. หลักธรรมม่อยู่ในการดํารงชีวิต หลักธรรมสอนให้ทำดี และมีชีวิตอย่าเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s